Du er her

Narsissismens generasjon

Eldre damer som klager over at de må stå på trikken har rett: Dagens unge tenker mer på seg selv.

Jean Twenge ved San Diego State University har gjennomført en metaanalyse av 85 studier der alle deltagerne hadde fylt ut personlighetstesten «The Narcissistic Personality Inventory». I førti testledd skal kandidaten velge mellom to ulike påstander som ikke nødvendigvis er motstridende, som «Jeg kan leve livet mitt hvordan jeg vil» versus «Folk kan ikke alltid leve livene sine slik de vil». Studiene som ble undersøkt var fra slutten av 1970-tallet og frem til i dag og inneholdt besvarelser fra 16 475 studenter.

Funnene viste at studenter i dag er mer egosentriske enn tidligere. Nivåene av selvrapportert narsisme har økt år for år siden de første studiene ble publisert, og har resultert i at 2/3 av studentene som blir testet i dag skårer over gjennomsnittet fra perioden 1979-1985. Twenge konkluderer med at narsissisme har sine fordeler i form av økt selvtillit og pågangsmot, mens skyggesidene kommer frem som større vilje til risiko og aggresjon. Studien er publisert i Journal of Personality.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen