Du er her

Konservativ og lykkelig

Liberalere blir deprimert av andres ulykke.

Levekårsundersøkelser har vist at de som stemmer mot høyre er mer lykkelige enn de som stemmer mot venstre, selv etter at variabler som demografi og sosioøkonomisk status er kontrollert for. Psykologene Jaime L. Napier og John T. Jost ved New York University har i siste nummer av Psychological Science publisert resultatene av en serie studier som viser at både stemmegivning og opplevelsen av lykke blant annet er påvirket av hvor vidt personer mener verden er rettferdig eller ikke. Mens konservative mener at de fleste får det de fortjener, blir de liberale deprimerte av all urettferdigheten rundt seg.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 45, nummer 10, 2008, side

Kommenter denne artikkelen