Du er her

Psykologforeningen og coaching

Publisert
31. januar 2007

Line E. B. Wulfsberg reiser i et debattinnlegg i Tidsskriftet (nr. 1/07, s. 60) kritikk av Psykologforeningens håndtering av arbeidet med standarder for coaching. Hun mener at vi i langt større grad burde involvere oss. Psykologforeningen har imidlertid en gjennomtenkt holdning til hva slags rolle vi skal ha i forhold til coaching; en holdning som på mange måter er lik holdningen til terapifeltet. Vår politikk er ikke å aktivt gå inn i debatt eller konfrontasjon med disse gruppene. Vår holdning er at som klient og pasient har en grunn til å være skeptisk til terapeuter som ikke oppgir noen form for grunnutdanning. Dette har vi gitt uttrykk for i flere sammenhenger, også i media.

Vi kan ikke sikre publikum mot useriøse tilbydere av terapi eller coaching. Men generelt anbefaler vi de som kjøper slike tjenester å være bevisste i forhold til hva de gjør, ved å sjekke fagbakgrunn og referanser, og ved å ha klare avtaler.

Coacher uten særlig psykologiutdanning kan vi sammenligne med terapeuter med forskjellig slags utdanning. De kan ha alt fra flerårige deltidsstudier til kortvarige kurs, alle stort sett med vekt på en avgrenset psykologisk metode. De fleste psykologiske metoder er ikke forbeholdt psykologer. Det er et stort problem med en flora av tilbydere av psykologisk hjelp, enten det er terapi eller coaching, at det ikke ligger noen informasjon om type grunnutdanning eller teoretisk og metodisk kunnskap i tittelen. Både psykoterapeut og coach er uregulerte titler i Norge.

Det er riktig at vi fikk en invitasjon fra Standard Norge. Vi ønsket ikke å gå inn i Standard Norges arbeid med sertifisering av coacher. Vi er skeptiske til et slikt opplegg, og det ligger et politisk vedtak bak vårt forhold til dette. Vi ønsker ikke å ha en rolle hvor vi som forening legitimerer dette arbeidet. Vi har imidlertid kontakt med Standard Norge og vil følge opp saken.

I forhold til psykologer er det klart at vår grunnutdanning er det beste utgangspunktet for å arbeide som coach. Vi er også innstilt på å følge opp kurset vi arrangerte i samarbeid med NOS i Bergen under festspillkursene. Det kan være aktuelt å lage en kurssekvens for psykologer i coaching, dersom interessen for dette er til stede.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side

Kommenter denne artikkelen