Du er her

Forskningsnotiser

Fobier kan overvinnes ved hjelp av virtuell hjemmebehandling over Internett.

Klare planar for eting av frukt og grønt gjev auka inntak.

Knut Dalen har undersøkt data fra den etiske rådgivningstelefonen for psykologer.

Dårlig reaksjonsevne og hukommelse øker risikoen for å dø av hjertekarsykdommer eller sykdommer i luftveiene.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side 186

Kommenter denne artikkelen