Du er her

Klikk vekk fobier

Fobier kan overvinnes ved hjelp av virtuell hjemmebehandling over Internett.

Vanligvis krever behandling av fobier at pasientene blir eksponert for det som skremmer dem. Men ifølge professor Patrik Holt ved Robert Gordon-universitetet Aberdeen gjør Virtual Reality Therapy (VRT) det mulig å bruke datasimulering isteden.

VRT er i utgangspunktet utviklet med tanke på laboratoriebasert behandling av kjøre- og reisefobier, men det nye internettbaserte VRT-systemet har ifølge BPS Media Centre en rekke fordeler.

– Det gjør oss i stand til å gi parallell behandling til flere brukere, samtidig som vi beholder individuelt tilpassede terapiprogrammer som blir ledet og kontrollert av en terapeut. Dette burde føre til flere behandlinger og høyere gjennomføringsprosent, i tillegg til å gi mulighet for systematisk evaluering av behandlingen, uttaler Holt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side

Kommenter denne artikkelen