Du er her

Ringside

Publisert
31. januar 2007

Det er bedre at pasienten får utdype sine tanker enn at du prater hele tiden, får legen vite. Psykologen har fått adgangskort til det hellige – selveste legekontoret.

På et legekontor på Bærums Verk sitter en pasient og venter på tur. Det er tredje gang kvinnen har time hos sin lege, med psykologen sittende ringside som veileder. Fastlegen, Petter Norenberg, har nemlig vært på kurs og lært grep for å lokke frem nye tanker hos pasienter. Nå gjenstår den praktiske oppfølgingen.

Tradisjonelt sett har forholdet mellom leger og psykologer ikke vært særlig intimt. Gledelig, mener begge, at man i økende grad åpner opp for hverandres kunnskaper.

Aftenposten 28.12.2006

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side

Kommenter denne artikkelen