Du er her

Treghet gir dødelighet

Dårlig reaksjonsevne og hukommelse øker risikoen for å dø av hjertekarsykdommer eller sykdommer i luftveiene.

Slik konkluderer Beverly Shipley fra Edinburgh University etter 21 års kartlegging av den mentale kapasiteten til over 6400 briter.

Deltakerne i studien var mellom 18 og 99 år. Mer enn 1500 medlemmer av gruppen var døde innen studien ble avsluttet i 2005. Selv etter at resultatet var justert for andre faktorer som disponerer for hjertelidelser, som fysisk aktivitet, blodtrykk, kroppsmasseindeks og røyking, viste det seg at tregere mental kapasitet var assosiert med høyere dødsrate. Mental kapasitet under gjennomsnittet gav minst 10 prosent større sjanse for å utvikle hjertelidelse. Et av de mest overraskende resultatene fra undersøkelsen er ifølge Shipley at tendensen var den samme for unge voksne som for gamle.

En mulig forklaring på effekten kan være at reaksjonsevne er en indikator for en kropp med et bedre integrert system, men Shipley understreker at det ikke er klart hvorfor kognisjon og reaksjonsevne er assosiert med dødelighet.

– Det blir neste stasjon i arbeidet mitt, sier hun til BBC News.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side

Kommenter denne artikkelen