Du er her

Stiller ut II

Publisert
31. januar 2007

Adelaide Zoo i Australia forsøker å tette gapet mellom mennesker og aper ved å sette seks mennesker i et apebur i en uke.

Prosjektet kalles Human Zoo, og seks mennesker stenges inne i det gamle orangutang-buret i åpningsuken. […]

Psykolog og ape-ekspert Carla Litchfield vil sitte og følge oppførselen til de utstilte menneskene, samtidig som hun er innelåst.

– Deler av det jeg gjør ved en zoo, er å finne på aktiviteter for aper og andre dyr, for å stimulere adferden deres og for å holde deres hjerner i aktivitet, sier Litchfield.

– Men jeg vet jo ikke hvordan det føles, så en måned i buret vil gi meg en pekepinn på luktene og lydene, og hvordan det er å bli beglodd av tusenvis av mennesker hver dag, sier hun.

nrk.no 2.1.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side

Kommenter denne artikkelen