Du er her

Debatt! Gratulerer!

Publisert
31. januar 2007

Mot slutten av 2006 og i januar-nummeret av Tidsskriftet blomstrer flere debatter mellom psykologer. Endelig kommer det litt etterlengtet temperatur mellom psykologer, også på trykk! Stå på, Helge, Siri, Per-Einar og Sølvi! Den debatten opplyser i hvert fall meg som står utenfor den psykoanalytiske diskurs, både om faginnhold og posisjoner. Kritikk av Psykologforeningen er viktig for at vi langsomt skal få en bedre forening som stadig er tilpasset nye og gamle utfordringer, så stå på Line, Kari, Charlotte og Eilert! Kritiske utspill kan lede til ny kunnskap. Hadde ikke Svein utfordret politiet i 11/2006 og fått svar fra Solveig i nr 1/2007 hadde jeg i dag visst mindre om partnervold, styrker og svakheter ved SARA:PV og risikoen for at en del psykologarbeidsplasser undervurderer risikoen for partnervold.

Jeg ønsker et debattklima som stimulerer flere utspill, også utspill som ikke nødvendigvis er fullforsikret mot vettuge motinnlegg. Derfor ønsker jeg at vi skal huske dette: Selv om personkarakteristikker, påpekning av tilkortkomming eller spekulasjon om motiver noen ganger kan være på sin plass, kommer man stort sett like langt eller lengre ved å legge frem saksargumenter. La diskursetikken råde og argumentets kraft avgjøre diskusjonens gang. Det er lett, både for meg og andre å forsøke å påskrive andres pass. Men ved ettertanke eller vennlige kommentarer skjønner jeg etter hvert at passpåskrivingsforsøkene sier mer om meg selv. Klarer vi i motinnleggene å unngå å klistre enkeltpersoner til det vi mener er uklokt, utdatert eller upassende der det ikke er strengt nødvendig, så kan det bli mindre farlig, også for de utrente, å prøve seg i debatten. Og debatt vil jeg gjerne ha mer av!

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side

Kommenter denne artikkelen