Du er her

Profet

Publisert
31. januar 2007

«Om 50 år vil hygiene og psykologi være hovedfagene til medisinsk eksamen!» Dette var spådommen til Carl Schiøtz (1877–1938) i Tidsskriftet i 1926. […] Det var ingen tvil om at Schiøtz var ambisiøs på fagets vegne. Mer overraskende var det kanskje at han mente at psykologi skulle komme til å spille en så stor rolle?

«Inden 50 aar er hygiene og psykologi de to «hovedfag» til medicinsk eksamen, ikke medicin og kirurgi som nu. […] Hvis nogen tviler paa, at psykologi blir et hovedfag, saa merk for det første, at psykologisk indsigt har lægen bruk for hver dag, for det andet, at faget har gaat sterkt frem de siste aar. (Læs R. Vogt: Medicinsk psykologi og psykiatri). Husk for det tredje bl.a. de talrike underlivsoperationer paa kvinder. Av arrede mennesker med bibehold av plagerne saa jeg et respektindgydende antal, da jeg i 5 aar bestyrte Rikshospitalets medicinske poliklinik. Det er hævdet at gynækologerne skulde være mere psykologer. Bebreidelsen gjælder alle læger.»

Tidsskrift for Den norske lægeforening 4.1.2007

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side

Kommenter denne artikkelen