Du er her

Etikk på norsk

Knut Dalen har undersøkt data fra den etiske rådgivningstelefonen for psykologer.

I sin studie så han på psykologers etiske dilemmaer slik disse kom til uttrykk gjennom oppringninger til Psykologforeningens etiske rådgivningstelefon mellom 2001 og 2003.

Resultatene, som presenteres i European Psychologist nr. 3/2006, viser at etiske dilemmaer som gjaldt konfidensialitet, var de vanligste. Dilemmaer knyttet til integritet var også ganske alminnelig, mens det sjelden ble stilt spørsmål som gjaldt kompetanse.

Forskeren fant liten sammenheng mellom psykologenes erfaring og hyppighet av oppringninger eller innholdet i samtalene. Også forskjellene mellom kjønnene var små.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side

Kommenter denne artikkelen