Du er her

Ikke terg

Publisert
31. januar 2007

Kanskje man bør oversette betegnelsen av lidelsen, «Seasonal Affective Disorder», SAD, med noe slikt som «mørketidsnedstemthet», og dermed ikke terge psykiatere og psykologer med å bruke ordet depresjon, som ofte utvilsomt kan være langt alvorligere enn SAD.

Professor dr. philos Johan Moan i Aftenposten 27.12.2006

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side

Kommenter denne artikkelen