Du er her

Behandler innsatte

Publisert
31. januar 2007

Som eneste fengsel i landet har Trondheim fengsel satt igang et behandlingstilbud for innsatte med ADHD. Opp mot 30 prosent av de innsatte […] har fått konstatert ADHD, og det er grunn til å tro at tallene er like i resten av landet.

Forskningsleder og psykolog Jim Aage Nøttestad sier det er på høy tid at de får behandling.

– Vi finner en opphopning av ADHD blant folk som sitter i fengsel. Det virker inn på deres konsentrasjonsevne og vi håper at den skal bli bedre og vi håper at prosjektet skal være med på å redusere tilbakefallsraten hos disse mennene og kvinnene, sier Nøttestad.

NRK Trøndelag 19.12.2006

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side

Kommenter denne artikkelen