Du er her

Doktorgrader

Finnes det universelt funksjonelle måter å mestre traumer på, eller er dette avhengig av sosioøkonomiske og sosiokulturelle rammevilkår? Utgangspunktet for undersøkelsen er Tigraiprovinsen i Etiopia.

Doktorgradsarbeidet undersøker hvilke områder i hjernen som er kritiske for oppfatning av språk.

Doktorgradsarbeidet tyder på at selv om de fleste som har opplevd foreldres skilsmisse klarer seg bra, har de en økt risiko for psykiske helseplager i ungdomsårene og i voksenlivet.

Studien viser en moderat økt forekomst av selvmord blant norske FN/NATO-veteraner sammenlignet med andre norske menn. Mangel på sosial støtte, psykiske helseproblemer og ufrivillig hjemsendelse fra tjenesten kan ha betydning.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side 174-175

Kommenter denne artikkelen