Du er her

Kvalifiserte hjelpere

Publisert
31. januar 2007

Psykologtittelen er i dag en av svært få yrkestitler som er beskyttet ved norsk lov. Samfunnet har satt tydelige krav til utdanning og trening av de personer som skal anvende psykologisk kunnskap. Dette er først og fremst for å beskytte forbrukere mot misbruk og useriøse aktører. Vi mener at det ikke skal være klientens ansvar alene å vurdere sin hjelpers kvalifikasjoner. Men det er nettopp det det blir når du skal velge coach. Når du velger en autorisert psykolog har myndighetene gjort en viktig del av kvalitetssikringen for deg.

Christer Mortensen og Jon Einar Jacobsen i Ukeavisen Ledelse 15.12.2006

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side

Kommenter denne artikkelen