Du er her

Idrettsskader

Publisert
31. januar 2007

Den tidligere kulestøteren fra Efteløt, Trond Ulleberg, har fått en doctor art fra universitetet i Utah for sin forskning om depresjon og angst blant idrettsutøvere som brått må avslutte karrieren på grunn av en skade. […]

Konklusjonen viser at idretts-Norge har en skamplett ingen har gjort noe med.

–Det fins intet apparat for å ta seg av en utøver når karrieren brått er over. I andre land, som for eksempel Canada, USA, England og Australia, har de rådgivining på området. Karriererådgivning, sier Ulleberg. […]

– Hvis en utøver får en kneskade, henviser idretten ham til lege, slik at skaden skal bli leget. Får utøveren depresjoner på grunn av rask karriereslutt, burde det ikke være noe verre å henvise ham til psykolog, mener Ulleberg.

dt.no 29.12.2006

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 44, nummer 2, 2007, side

Kommenter denne artikkelen