Du er her

Ny giv for gerontopsykologisk forening

I januar var 20 psykologer samlet i Norsk Psykologforenings lokaler for å blåse liv i Norsk Gerontopsykologisk Forening. En forening som ble startet for mange år siden.

AKTIVITET: Ifølge EU skal 2012 være det europeiske året for aktiv aldring. Da passer det godt med nytt liv i Norsk Gerontopsykologisk Forening.

Foto: YAY Micro

Den økende andelen av befolkningen som 67+ utgjør, har behov for psykologer innenfor rådgivning, veiledning, utredning, diagnostikk, behandling, terapi og familiearbeid. Nødvendigheten av en mer samordnet psykologisk forståelse for de eldres situasjon og tilværelse er åpenbar. I forslaget til statsbudsjett for 2012 trekkes eldres psykiske helse frem, og EU har besluttet at 2012 skal være det europeiske året for «aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner».

Det er blitt flere psykologer som arbeider i dette fagfeltet, og nå er tiden inne for å løfte Norsk Gerontopsykologisk Forening opp på et mer stabilt fungerende nivå, mente initiativtakerne. De ser for seg felles faglig utvikling, samarbeid gjennom møter og seminarer, produksjon av informasjonsmateriell, og samarbeid og erfaringsutveksling med Norsk Psykologforening om mulige oppgaver fremover.

For mer informasjon, ta kontakt med Jan Høyersten: jan.hoyersten@online.no

Tidsskriftet

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 3, 2012, side

Kommenter denne artikkelen