Du er her

Diagnoser

Publisert
5. mars 2012

I sin spalte i Aftenbladet Pluss 27.1 fordømte psykolog Torfinn Espedal sterkt bruken av diagnoser av psykiske lidelser. Den kan langt på vei leses som et innlegg i profesjonskampen mellom leger/psykiatere og psykologer. Hovedpåstanden er at diagnoser er uvitenskapelige og i tillegg, hvis jeg leser Espedal rett, kalde og umenneskelige og dessuten uegnet til å fortelle noe om hvem personen med antatt psykiske lidelser egentlig er. […]

Espedal ser ikke ut til å ha klart for seg om det er sykdommene i seg selv eller diagnosene som er syke. Det er nemlig ikke mulig å mene begge deler. Erkjenner en at sykdommer eller lidelser eksisterer som noe patologisk i seg selv, må en ta en eller annen form for diagnose med på kjøpet fordi disse i utgangspunktet bare beskriver en lidelsestilstand.

Psykolog Torgeir M. Hillestad i Stavanger Aftenblad 4.2.2012

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 3, 2012, side

Kommenter denne artikkelen