Du er her

Forskningsnotiser

Pilotstudie viser høg treffsikkerheit når det gjeld å diagnostisera depresjon ved hjelp av ein blodprøve.

Facebook burde vera perfekt for personar med låg sjølvkjensle, sidan det å dela opplevingar er viktig for å bygga venskap. Men i praksis er det ikkje slik, viser ein ny studie.

Forskarar i England har plukka opp fragment av folk sine tankar gjennom å dekoda hjerneaktivitet utløyst av ord.

Innsikter frå teoriar om seksuell seleksjon og om kostnadskrevjande signalisering tyder på at kampen om kvinnene ligg under når menn bidreg positivt til fellesskapen.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 3, 2012, side 305

Kommenter denne artikkelen