Du er her

Fersk psykolog søker jobb

Publisert
5. mars 2012

Jeg går nå siste året på profesjonsstudiet i psykologi, og fullfører våren 2012. Jeg er som de fleste, veldig opptatt av å få jobb etter fullendt studium, og lurer på om det er noe i veien for at jeg allerede nå sender ut søknader eller tar kontakt med aktuelle steder jeg kunne tenke meg å jobbe. Synes dere at dette er for tidlig, siden jeg ikke er autorisert psykolog før sommeren 2012?

I tillegg lurer jeg på dette med autorisasjon som psykolog. Er det noe vi får automatisk, eller må vi søke om det etter siste avlagte eksamen?

Pågangsmotivert

Det er ingen ting i veien for å søke psykologjobber før autorisasjonen foreligger. Man kan imidlertid ikke kalle seg psykolog, og vil derfor heller ikke ha krav på full lønn som psykolog før autorisasjonen foreligger. Sørg for at du får kontakt med en med selvstendig behandlingsansvar (lege eller psykolog) som kan påta seg ansvaret for den behandlingen du gir før du selv får autorisasjon, og med det, selvstendig behandlingsansvar.

Det anbefales faktisk å begynne å jobbe rett etter studiene fordi du som arbeidstaker har flere rettigheter og mye større sikkerhet dersom det skulle skje noe med deg. Dersom man ønsker å ha ferie, er det fullt mulig å søke om ulønnet ferie like etter at man har begynt.

Lønnsmessig bør man få uttelling for utdannelsen, og for at man jobber som psykolog. Lønn som studentterapeut bør ligge rundt 90 prosent av minstelønn for psykologer. Noen får til og med etterbetalt full psykologlønn når autorisasjonen foreligger. Husk også at det er ved ansettelse du lettest kan forhandle om lønn. Når autorisasjonen foreligger, vil du sannsynligvis kun rykke opp til minstelønn uten særlig mulighet for reforhandling. Det kan derfor være lurt å fremforhandle bedre betingelser når autorisasjon foreligger, men da må det skje når du blir ansatt, ikke når du mottar autorisasjonen.

Ja, du må søke om autorisasjon. Informasjon og søknadsskjema finner du på siden til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell: www.safh.no.

J.O.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 3, 2012, side

Kommenter denne artikkelen