Du er her

Ønsker kandidater til Akademikerprisen

Hvem bør få Akademikerprisen for 2012? Prisen utdeles årlig og skal gå til en norsk eller utenlandsk enkeltperson som har utmerket seg gjennom bidrag til akademisk frihet og kunnskapsformidling.

Akademikernes medlemsforeninger har ansvaret for å kvalitetssikre kandidatene. Medlemmer i Norsk Psykologforening sender sine forslag til Tove Beate Pedersen, tove@psykologforeningen.no, med frist 15. april.

Det bør legges vekt på at kandidaten:

  • Står for og viser akademisk metode og akademisk frihet i sitt arbeid
  • A rbeider med et tema som bør ha offentlig oppmerksomhet
  • Har norsk eller nordisk tilknytning
  • Har en del år igjen av sitt akademiske virke

Prisen består av en pengesum på kr 100 000. I tillegg mottar prisvinneren et diplom og en skulptur av Nico Widerberg. Tildelingen skjer torsdag 25. oktober 2012.

Akademikerprisen har vært delt ut fire ganger tidligere. For 2011 gikk den til professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Kalle Moene.

Tove Beate Pedersen, Seniorrådgiver i Psykologforeningen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 3, 2012, side

Kommenter denne artikkelen