Du er her

Vel å merke

I januar var 20 psykologer samlet i Norsk Psykologforenings lokaler for å blåse liv i Norsk Gerontopsykologisk Forening. En forening som ble startet for mange år siden.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 3, 2012, side 309-310

Kommenter denne artikkelen