Du er her

Debattert

Presseetikk

Venstre Han har kone og barn. Han er på sykehus. Psykiatrisk avdeling. (…) Han har ikke innrømmet voldtekt. Han er dypt nedbrutt og fortvilet, og idet dette skrives er han ennå ikke i stand til å la seg avhøre av politiet. Det er riktig at partiet reagerer som det gjør. Og det er selvsagt godt jenta anmelder saken og at den behandles av politi og eventuelt rettsvesen. Det er også riktig at pressen skriver om saken. (…) Det er måten vi vil snakke om her. Mediene mesker seg.

Ansvarlig redaktør Alf van der Hagen i Morgenbladet 9. februar

Utøya-lekkasjer Lekkasjer kan være legitime og nyttige for å rette søkelys på kritikkverdige forhold. For å verne denne «sikkerhetsventilen» har vi i Norge et grunnlovfestet kildevern. Enhver redaktør og journalist vil heller gå i fengsel enn å røpe en kilde. Derfor vil ingen medier bekrefte eller avkrefte hvem som lekket Utøya-dokumenter. Men det bør ikke være en grunn til ikke å omtale en sak med åpenbart stor offentlig interesse.

Sjefredaktør Gunnar Stavrum i Nettavisen 14. februar

Fotokonkurranse Fredag i forrige uke fikk den svenske fotografen Niclas Hammerström annenplass i fotokonkurransen World Press Photo for bilder tatt rett etter massakren på Utøya. Flere lik kan identifiseres på bildene. Leder for den nasjonale støttegruppen, Trond Blattmann, gikk hardt ut mot bildene og ba om at de ikke skulle publiseres. Det reagerte (Eivind) Rindal på. Han ringte Blattmann og ba om forståelse for at ikke alle var av samme oppfatning. – Vi må huske på at lignende bilder tas av norske pressefotografer i utlandet, og at slike bilder vinner priser år etter år.

VG 15. februar

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 3, 2012, side

Kommenter denne artikkelen