Du er her

Boknytt

Hanne Thommesen | Hverdagsliv med psykiske og rusrelaterte problemer Intervjuer med unge mennesker mellom 20 og 30 år som har både psykiske og rusrelaterte problemer. Om deres møte med et uoversiktlig, oppsplittet og utilgjengelig hjelpeapparat og om behovet for å bli anerkjent som vanlige samfunnsborgere. Gyldendal Akademisk, 2012

Sandra Bates & Anna Grönberg | Om og om og om igjen Kunnskapsbasert behandling av pasienter med tvangslidelser En veileder for behandlere For behandlere som vil tilby kognitiv atferdsterapi og eksponering med responsprevensjon. Behandlingsforløpet steg for steg. Fagbokforlaget, 2012

Hanne H. Brorson | Tankevirus Om å mobilisere sitt psykologiske immunforsvar, om psykologiske vitaminer og om hvordan vi avslører tankevirus – skrullete tanker som utgir seg for å være troverdige. Gyldendal Akademisk, 2012

Philip Kendall et al. | Mestringskatten for ungdom: Kognitiv atferdsterapi for ungdom med angst Et strukturert behandlingsprogram for ungdom med angst. Behandlingen er evaluert i flere undersøkelser, og har vist lovende resultater. Norsk versjon, tilpasset norske forhold. Terapimanual med arbeidsbok.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 3, 2012, side

Kommenter denne artikkelen