Du er her

Velger lesbisk identitet

For tjue år siden var man fokusert på retten til å være lesbisk. I dag er skeive kvinner opptatt av å være lesbisk på sin egen måte.

Anbjørg Ohnstad forsvarte den 5. juni 2009 sin avhandling Lesbiske identiteter – skeive bevegelser for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kvinner som retter sitt begjær mot andre kvinner, synes ofte at identitetskategorien lesbisk er for trang, og belagt med påbud om hvordan en ter seg, kler seg og gjør sin identitet. I dag bruker lesbiske kvinner mange identiteter, uten at det blir for motsetningsfylt. Skeive teorier fanger disse bevegelsene bedre opp enn «komme-ut»-teoriene gjør. Kvinner som får problemer med sin identitet, har en mindre fleksibel måte å navigere på, og føler at de må oppfylle noen idealer om hvordan de skal være.

Kontakt anbjorg.ohnstad@sam.hio.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side

Kommenter denne artikkelen