Du er her

Færre vedtak om tvang

Endelig ser det ut til at psykisk helsevern har brutt trenden med økning i antallet tvangsinleggelser.

GLAD: Olav Nyttingnes.

FOTO: BO MATHISEN

– En etterlengtet og god nyhet, sier Olav Nyttingnes i Rådet for psykisk helse. Antall vedtak om tvangsinnleggelser sank fra 2007 til 2008. Trenden med økning i antall tvangsvedtak ser dermed ut til å være brutt, men det er fortsatt store geografiske ulikheter ifølge SAMDATA for psykisk helsevern. Mens antallet vedtak om tvungen observasjon ligger stabilt, synker vedtakene om tvungent vern.

– Flere mennesker har fått hjelp, samtidig brukte institusjonene tvangsinnleggelse sjeldnere. Forskjeller mellom behandlingsstedene i bruk av tvang, og det at tvangstall kan endre seg når man jobber på andre måter, viser at forhold ved hjelpen er minst like viktig for hvor ofte institusjonen bruker tvangsinnleggelse som forhold ved individet.

Tallene har flere usikkerhetsmomenter, og det er flere områder som ikke har levert godkjente tall for sin virksomhet. Blant de som har levert er helseforetakene i Førde, Innlandet og Buskerud, som ser ut til å ha laveste bruk av tvang.

Nyttingnes håper forskjellene fra område til område kan inspirere til å gi hjelp som er tilpasset pasientenes ønsker og behov.

– Det er mulig å lære av områdene med lave tvangstall og omsette dette til handling nå, sier han. Kilde: Rådet for psykisk helse.

Redaksjonen

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side 1217

Kommenter denne artikkelen