Du er her

Landbruk 

Publisert
5. desember 2009

Inn på tunet kan være en svært godt egnet arena for elever med spesielle behov. Psykolog Gunnar Oland Aasen pekte på den spesielt gunstige virkningen kontakten med naturen har på elevenes modning og dermed deres muligheter for læring. Ingen var heller i tvil om at gården er en godt sted å være etter å ha hørt en skoleelev fortelle om sine erfaringer med Inn på tunet.

Fylkesnytt fra Aust-Agder 3/2009 på regjeringen.no

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side

Kommenter denne artikkelen