Du er her

Skuldertrekk 

Publisert
5. desember 2009

EVOLUSJON: Skaper debatt.

FOTO: ALASIS/FLICKR.COM

– Å framstille evolusjonspsykologi som uvitenskapelig er usaklig og temmelig sært, sier Leif Edward Ottesen Kennair. Den nyvalgte lederen for Psykologisk institutt reagerer sterkt på NTNU-kollega Agnes Bolsøs angrep på hans forskning. […]

Til beskyldningen om at evolusjonspsykologi er uvitenskapelig og umoden, trekker han på skuldrene.

– Jeg er valgt til instituttleder for NTNUs kanskje største institutt. Jeg ble ansatt på grunn av min evolusjonspsykologiske kompetanse, og ble leid inn for å undervise om dette før jeg ble ansatt – og doktorgraden min er som nevnt en evolusjonær tilnærming til psykopatologi og klinisk psykologi. Ute i verden er evolusjonspsykologi en veletablert og velrenommert disiplin. Dette er en tilnærming som presenteres i alle innføringsbøker i moderne psykologi.

Universitetsavisa 9.11.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side

Kommenter denne artikkelen