Du er her

Debatt og kommentar

Norske soldater er statens instrument for utøvelse av vold. Som psykologer har vi plikt til å møte dem med respekt og profesjonalitet.

Kommer jeg selv i en situasjon hvor livet er uutholdelig, håper jeg inderlig å møte en lege med respekt for mine opplevelser og mine behov.

Ut fra de undersøkelsene vi har om psykologers holdning til aktiv dødshjelp, tyder lite på at jeg er noen ensom svale i standen når det gjelder å støtte aktiv dødshjelp i de fortvilte situasjoner det her er snakk om.

Psykologer må ikke bare stille krav om lønn og faglig utvikling, men også kreve at arbeidsstedet har tilstrekkelig med kontorressurser, slik at psykologen kan konsentrere seg om sine psykologoppgaver.

Teologien åpenbarer et mangfold som ville gi klienten valgmuligheter og større trosfrihet. Psykologer vil derfor ha godt av mer kunnskap om kristen teologi.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side 1230-1236

Kommenter denne artikkelen