Du er her

Tvangslidelser 

Publisert
5. desember 2009

– Eksponering med responsprevensjon kan hjelpe så mange som 60–80 prosent i denne pasientgruppen. Slik behandling for denne lidelsen har vært kjent siden midten av 60-tallet, likevel er det få som får tilbud om slik behandling i Norge. Det er billig og rask terapi, og det er derfor spesielt ille at dette ikke blir tilbudt flere, sier psykolog på Østmarka, Bjarne Hansen. […]

– Bare det siste halve året har vi tatt inn pasienter fra de fleste fylkene her i landet. Det er sørgelig når vi ser pasienter som har gått av og på behandling i opptil 40 år, uten å få tilbud om dokumentert virksom behandling. Når flere av disse blir helt friske i løpet av tre uker, er det selvsagt fantastisk, men samtidig trist, mener Bjarne Hansen.

stolav.no 2.11.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side

Kommenter denne artikkelen