Du er her

Doktorgrader

Tiltak for barn med atferdsproblemer fungerer godt. Nå må de bli tatt i bruk, sier John Kjøbli. Mest overrasket er han over fedrenes betydning for barn med atferdsvansker.

For tjue år siden var man fokusert på retten til å være lesbisk. I dag er skeive kvinner opptatt av å være lesbisk på sin egen måte.

Barn med emosjonelle plager i tillegg til oppmerksomhetsvansker strever mer på skolen og sosialt enn de med bare oppmerksomhetsvansker.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side 1237

Kommenter denne artikkelen