Du er her

Samlivskurs 

Publisert
5. desember 2009

BUF-etat (Barne-ungdoms og familieetaten) i nord [inviterer] til kurs for nybakte foreldre som lever i homofilt samliv. Kurset går i Tromsø og er gratis. Kurset ledes av blant andre psykolog Arve Bielland Grov fra Oslo, som selv er homofil og har lang erfaring med å jobbe med samlivsspørsmål og parforhold.

– Kurset er ment å gi støtte og inspirasjon til førstegangsforeldre i en periode med store endringer og utfordringer i hverdagen og i parforholdet, sier seniorrådgiver Bente Wistven i BUF-etat nord. […] Det arrangeres en rekke samlivskurs for par, men vår erfaring er at likekjønnspar ikke møter opp på disse kursene. De har kanskje litt andre typer utfordringer i samfunnet enn heterofile par, og derfor en høyere terskel for å ta kontakt med hjelpeapparatet om samlivsproblemer.

Bladet Tromsø 7.11.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side

Kommenter denne artikkelen