Du er her

Doktorgrad 

Publisert
5. desember 2009

42% av voksne med utviklingshemming innen Helse Fonna området har psykiske lidelser eller problemadferd. Det viser en doktoravhandling som er utført av psykologen Oddbjørn Hove.

Radio Haugaland 8.11.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side

Kommenter denne artikkelen