Du er her

Hukommelse 

Publisert
5. desember 2009

… den kanadiske psykologen Andrew Feldmar, [skrev]på 90-tallet en analyse av sine egne opplevelser med LSD på 60-tallet. Han publiserte i et obskurt vitenskapelig tidsskrift med svært få lesere. Nylig skulle han kjøre over grensen til USA. Grensevakten slo opp navnet hans på Google, fant ungdomshistorien om narkomisbruk og nektet ham innreise. 40 år etter at professoren hadde sluttet med dumhetene. Plutselig kan alle huske alt.

Aftenposten 8.11.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side

Kommenter denne artikkelen