Du er her

Økonomi og følelser 

Publisert
5. desember 2009

Nå når økonomene etter alle disse årene begynner å diskutere og ta inn over seg en slik grunnleggende psykologisk kunnskap – etter sine erfaringer det siste året om at ikke alt er forutsigbart og rasjonelt – applauderer sannsynligvis psykologene. […] både økonomiske rasjonelle teorier og det uforutsigbare menneskelige som heter følelser bør legges til grunn for analysemodeller i fremtiden. Slik blir forutsigbarheten balansert og man blir skarpere i synet på hva som kan forutsies og ikke.

Ingrid Telebond i Ukeavisen Ledelse 5.10.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side

Kommenter denne artikkelen