Du er her

Afghanistan 

Publisert
5. desember 2009

En rekke barn i Swatdalen får nå hjelp av psykolog etter at de er blitt befridd fra Taliban. Noen ble trent opp til å bli selvmordsbombere, andre til å bli Talibansoldater.

Aftenposten 14.10.2009

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 46, nummer 12, 2009, side

Kommenter denne artikkelen