Du er her

Barn med alvorlig kronisk sykdom

Torun Marie Vatne forsvarte 8. september 2011 sin avhandlig Communication of illness related experiences of chronically ill children and the effect of Sisom, a computerized symptom assessment tool for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo.

Kontakt: torun.vatne@rikshospitalet.no

Bruk av Sisom, et interaktivt symptomrapporteringsverktøy for barn, gjør at barna blir mer involvert i samtaler med helsepersonell og at flere potensielle problemer vies oppmerksomhet. Funnene viser at det finnes et stort forbedringspotensial i kommunikasjon mellom kronisk syke barn, foreldre og helsepersonell. Undersøkelsen dokumenterer at barn har forutsetningen for å kunne delta i den medisinske dialogen, og i større grad bør involveres. Voksne bør rette oppmerksomheten mot signalene barna sender om at noe er vanskelig, og utforske følelsene og tankene de har knyttet til sykdommen. Sisom kan være et nyttig hjelpemiddel.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side

Kommenter denne artikkelen