Du er her

Internkontroll – avtalepraksis

Alle avtalespesialister har fått oversendt et eksempel på internkontrollsystem for sin privatpraksis. Relativt enkelt kan den enkelte avtalespesialisten tilpasse eksemplet til sin praksis. Det er lovpålagt for alle virksomheter (ikke bare avtalepraksiser) å ha et internkontrollsystem. Ved systemkontroll vil Helsetilsynet gå gjennom den enkeltes internkontrollsystem. Psykologforeningen ønsker å få noe erfaring med hvordan systemet fungerer i avtalepraksiser før eksemplet på internkontrollsystemet sendes alle medlemmer som driver privatpraksis – uavhengig av finansieringsform. Avtalespesialister som ennå ikke har fått tilsendt vårt rundskriv nr 5/2011 om internkontrollsystem, kan etterlyse det hos forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side

Kommenter denne artikkelen