Du er her

Boknytt

Per Arne Dahl | Å reise seg etter en rystelse Kan man forberede seg på vonde dager, og er det mulig å reise seg etter å ha opplevd en katastrofe, spør prest og forfatter Per Arne Dahl. Mens han arbeidet med denne boken, kom terroranslaget den 22. juli, og boka ble skremmende aktuell. Schibsted, 2011

Siri Næss, Torbjørn Moum, John Eriksen (red.) | Livskvalitet Forskning om det gode liv Hva er livskvalitet? Kan den måles? I boka defineres livskvalitet som psykisk velvære, der lykke, tilfredshet, kjærlighet og begeistring er eksempler. Norske forskere legger frem teorier og forskningsresultater. Arv, personlighet, helse, oppvekst og alderdom er blant temaene. Fagbokforlaget, 2011.

Anne Elisabeth Brandt og Tone Hestmo Grenvik | Med barnet i sentrum Nye muligheter for spedbarn og småbarn av rusmiddelavhengige og psykisk syke foreldre Presenterer den terapeutiske modellen Behandling og utviklingsstøtte med barnet i sentrum. Den vektlegger trygg tilknytning, bedre stress- og affektregulering i samspillet foreldre og barn, og økt mentaliseringsevne hos foreldrene. Kommuneforlaget, 2010

Ivar Mæhle, Jarle Eknes og Gunnar Houge (red.) | Utviklingshemning Årsaker og konsekvenser Oppslagsverk og lærebok som presenterer de viktigste årsakene til utviklingshemning og gir en oversikt over syndromer, forstyrrelser og følgetilstander. Universitetsforlaget, 2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side

Kommenter denne artikkelen