Du er her

Terroranslag og egenandeler

Rammede og berørte etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya må betale vanlige egenandeler når de oppsøker spesialisthelsetjenesten. I sitt svar på vår henvendelse skriver Helsedirektoratet at de «… har forståelse for at det kan være vanskelig for psykologer å kreve egenandel av terrorofre, på samme måte som det kan være det overfor mange andre pasientgrupper som har opplevd store traumer. Hensynet til likebehandling tilsier imidlertid at gjeldende regelverk må legges til grunn også overfor terrorofre.»

Direktoratet gjør oppmerksom på de vanlige unntakene for pasienter som går til avtalespesialister. Det betales ikke egenandel når pasienten er et barn under 18 år, for pasienter i akutt krise. Psykologforeningen er ellers kjent med at enkelte arbeidsgivere dekker sine ansattes egenandeler i etterkant av hendelsene i sommer.

Eilert Ringdal

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side

Kommenter denne artikkelen