Du er her

Uthenging

Publisert
5. desember 2011

Vårt samfunn har generelt urealistiske forventninger til hva psykiatrien kan utrette, samtidig som et psykologisk og psykiatrisk perspektiv på menneskelig atferd blir stadig mer utbredt. Disse urealistiske og forenklede forventningene faller særlig uheldig ut når det gjelder noe så alvorlig og komplisert som selvmord. Samfunnet aksepterer i langt mindre grad at mennesker dør av selvmord enn av kreft, selv om alt har vært forsøkt for å hjelpe dem.

Onkologer slipper stort sett å bli uthengt i pressen, mens psykiatere og psykologer langt oftere blir det når pasienter dør.

Psykologspesialist Kim Larsen og klinikkdirektør Irene Dahl Andersen i Morgenbladet 11.11.2011

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side

Kommenter denne artikkelen