Du er her

Taushet – barn – og to foreldre

Publisert
5. desember 2011

Jeg arbeider med behandling av barn og unge, og har fått anmodning om uttalelse i en straffesak. Det er mistanke om vold i nær relasjon (far/barn). Det ligger ved erklæring om fritak fra taushetsplikt underskrevet av mor. Begge foreldre har foreldreansvar. Må også far gi fritak?

Engasjert

Psykologforeningen får ofte dette spørsmålet. I utgangspunktet må begge foreldres tillatelse foreligge dersom ikke annet er uttrykkelig bestemt i lov. På Psykologforeningens hjemmeside vil du finne (minst) to artikler som har relevans for ditt spørsmål: «Psykologer i vitnerolle» og «Hvem har innsyn i journal». Se www.psykologforeningen.no, under lønns- og arbeidsvilkår/jus/juridiske spørsmål. Merk at det er særlige bestemmelser dersom det er barnevernet som spør.

E.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side

Kommenter denne artikkelen