Du er her

Tidsskriftet utvider og fornyer

Med et fornyet redaksjonsråd og en ny stilling i staben går Psykologtidsskriftet fremtiden lyst i møte. Fra og med i høst er Marianne Hansen fra Oslo og Catharina Wang fra Tromsø nye medlemmer i redaksjonsrådet.

Publisert
5. desember 2011

STØTTEGRUPPE: Tidsskriftets redaksjonsråd består av (fra venstre) Frode Thuen, Catharina Wang, Marianne Hansen og Kirsten Rasmussen.

Redaksjonsrådet er som navnet sier et rådgivende organ for redaksjonen. Tanken er at rådet skal ha et kritisk blikk utenfra på redaksjonens arbeid, særlig den vitenskapelige publiseringen. Det har derfor vært tradisjon for å rekruttere medlemmer med høy forskerkompetanse og meningers mot. Det er også et mål at redaksjonsrådet skal være med å bidra til tett kontakt mellom redaksjonen og ulike forsknings- og utdanningsmiljøer.

Nye koster

De siste tre årene har rådet bestått av fire universitetsansatte med god geografisk spredning: Karl Halvor Teigen fra Oslo, Monica Martinussen fra Tromsø, Frode Thuen fra Bergen og Kirsten Rasmussen fra Trondheim. Teigen og Martinussen gikk ut i sommer, etter formidabel innsats i henholdsvis tre og ni år. Inn kommer Catharina Wang og Marianne Hansen. Sistnevnte har embetseksamen i psykologi fra Universitetet i Oslo (2000) og avslutter i disse dager sin doktorgrad ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) om spillautomater og avhengighet. Hun har jobbet både som kliniker og forsker og ledet i en periode Institutt for aktiv psykoterapi (IAP). Sammen med Randi Skjerve er hun forfatter av boka Game over, en selvhjelpsbok for spillavhengige. Hansen har nylig begynt i ny jobb som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

God spredning

Catharina Wang er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø (1995) og har også et mellomfag i filosofi. I 2006 tok hun doktorgraden i klinisk psykologi samme sted. Hun er i dag førsteamanuensis ved UiT. Hun forsker på depresjon, kognisjon, nevropsykologi, personlighet, forebygging, tidlig intervensjon og behandling. Wang er medlem av representantskapet for Viken senter for psykiatri og sjelesorg, og har blant mye annet vært medlem av styret for Rådet for Psykisk Helse. For tiden er hun en av gjesteredaktørene for tidsskriftets temanummer om depresjon som kommer i januar.

Gamle koster

Både Kirsten Rasmussen og Frode Thuen fortsetter i redaksjonsrådet. Rasmussen er en av landets største kapasiteter på rettpsykologi, professor ved Psykologisk institutt, NTNU og spesialist både i klinisk nevropsykologi og i psykologisk rehabilitering. Frode Thuen er professor og leder ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen. Han er også tilknyttet HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen, og dessuten kjent for de fleste gjennom populære tv-programmer og sin faste spalte i Aftenpostens A-magasin.

Som om ikke dette var nok: Litt utpå vinteren får redaksjonen tilført nye krefter i form av enda en journalist/redaksjonssekretær. Vi håper og tror at resultatet blir enda mer aktuelt, velskrevet, inspirerende og relevant stoff om psykologi levert til postkasser og nettlesere i tiden som kommer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side 1219

Kommenter denne artikkelen