Du er her

Debattert

Big Brother

 • Refs Internasjonale eksperter refser deler av den norske forskningen innen helsefag, medisin og biologi. På NTNU får hjerneforskerne stående hyllest, biologene og medisinerne får mye ros, mens psykologene får hard medfart. To av seks forskningsgrupper ved Psykologisk institutt får karakteren «svak», tre ligger mellom «akseptabelt» og «bra».
  Universitetsavisa.no, 17. november
 • Skuffende lesning I den svært omfattende evalueringen som ble lagt frem i går, ble det delt ut karakter til hver enkelt forskningsgruppe. Det var spennende lesning i norske forskningsmiljøer. Flere fikk seg en skuffelse. (…) Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen har fem forskningsmiljøer som scorer svært ulikt. To får dårlig karakter, ett får karakteren veldig bra, de øvrige ligger imellom.
  Aftenposten, 18. november
 • For dårlig Miljøene arbeider med for generelle problemstillinger, de er små, har svak vitenskapelig ledelse, og de har lite kontakt med andre forskningsmiljøer. Resultatet er forskning av dårlig kvalitet, i verste fall er den irrelevant, ifølge rapporten. Noe av det mest nedslående er at mange av de samme svakhetene ble påpekt i evalueringer fra 2000 og 2004.
  Aftenposten på lederplass, 18. november
 • Forgubbet forskning Siri Gullestad leder instituttet hvor 17 av 25 blir pensjonister neste år, men hun kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av at de ikke har gjort noe for å finne erstatninger. – Jeg ser at rapporten trekker frem at vi ikke har gode nok strategier, men for vår del har vi jobbet svært aktivt med dette de siste årene.
  Aftenposten, 18. november
Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side

Kommenter denne artikkelen