Du er her

Vel å merke

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side 1218

Kommenter denne artikkelen