Du er her

Debatt

Opp mot 30 prester var til stede på Sundvolden de første dagene etter massakren på Utøya. Hvorfor forties dette i det som omtales som en reportasje fra den første psykologen på Sundvolden, og i resten av Tidsskriftets dekning av tragedien?

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side 1204-1205

Kommenter denne artikkelen