Du er her

Diagnoserett i PPT

Publisert
5. desember 2011

Jeg har nylig begynt i en psykologspesialiststilling i PPT. Kan jeg diagnostisere når jeg jobber under opplæringsloven og ikke under helselovgivningen? Jeg har jo diagnostiseringsrett. Min leder er usikker på dette, og jeg vil helst ha mitt på det tørre.

Lykke i kommunen

Klart du kan diagnostisere, men det er du ikke lovpålagt å gjøre så lenge du ikke yter helsehjelp. Det er arbeidsgiveren som styrer hva slags tjenester som skal ytes. Selv om tjenesten ikke motiveres av helselovgivningen, kan du altså sette diagnoser. Men: Det må være gjort på forsvarlig vis, og slik sett gjelder helsepersonelloven for autorisert helsepersonell selv om du ikke jobber i helsevesenet.  

Å bruke begrepet diagnostiseringsrett synes jeg er et forkjært utgangspunkt. Det kan virke som du at tenker du har en rett til å styre hva slags tjenester som skal ytes, og det har du nok ikke som ansatt. Jeg anbefaler deg å gå bort fra ordet rett, og heller ta utgangspunkt i at du vurderer diagnosesetting i de tilfellene der det er aktuelt. Og setter du diagnose, så skal det arbeidet/den vurderingen være gjort på forsvarlig vis. Det er absolutt klienter i PPT der diagnosesetting er aktuelt, men det er også saker der diagnosesetting ikke er aktuelt å ta med i vurderingen.

E.R.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side

Kommenter denne artikkelen