Du er her

Forskningsnotiser

Personar som er sinte har større sjanse for å vera kreative, viser ei ny studie. Men skaparevna går raskt over i mindre positive tilstandar.

Det har aldri funnest eit stort geni som ikkje har eit drag av galskap. Sitatet skal stamma frå den gamle romaren Seneca. Studiar av data frå 300 000 svenskar med alvorlege psykiske lidingar ser ut til å bekrefta denne eldste av vestens mytar.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 48, nummer 12, 2011, side 1213

Kommenter denne artikkelen