Du er her

Doktorgrader

Pasienter med personlighetsforstyrrelser kan ha like godt utbytte av langtids individuell psykoterapi som av intensiv behandling på dagavdeling, viser et nytt doktorgradsarbeid. Et overraskende resultat, fastslår doktoranden.

Det er vanskelig for mange par å finne et intimitetsnivå som passer begge.

Funnene utfordrer etablerte sannheter og gir rettsvesenet, hjelpe- og behandlingsapparatet nye utfordringer.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side 51

Kommenter denne artikkelen