Du er her

Kvinnelønn eller psykologlønn

Publisert
5. januar 2010

Jeg er ansatt i BUP, og har tidligere jobbet i PPT. Til min store forbauselse oppdaget jeg store lønnsforskjeller på mine ulike arbeidsplasser og lurer på om dette er spørsmål Psykologforeningen er engasjert i. I PPT fikk en mannlig psykolog med omtrent samme antall års erfaring som meg (men mindre relevant erfaring) en lønn på 40 000 mer enn meg. Nå har jeg begynt i BUP, og det er legene som tjener mer enn meg. En lege med turnus bak seg og ikke noe annet, har opptil 60 000 kr mer i lønn enn meg. Jeg har aldri valgt å bli psykolog for å tjene penger, og lønn er ikke sentralt for meg. Men rettferdighet er en annen ting.

Lønnssjokkert

Psykologforeningen mener selvfølgelig at det ikke skal være lønnsforskjeller basert på kjønn. Vi har sett på kjønnsbaserte lønnsforskjeller i forbindelse med tariffoppgjøret i sykehusene. Forskjellen er på om lag 1 til 2 prosent innenfor samme stillingskategori. Ser en på alle psykologene under ett uten å skille på stilling, er forskjellen større. Det skyldes blant annet at det er høyere andel menn blant de mer erfarne psykologene, og dermed høyere gjennomsnittlig lønn for menn, uten at det skyldes diskriminering. Dersom man i enkelttilfeller opplever urimelige kjønnsforskjeller som synes basert på kjønn, bør man ta dette opp med arbeidsgiveren, gjerne gjennom tillitsvalgt. Men husk alltid å ta med i betraktning både formell og uformell kompetanse og innsats når du sammenligner på individnivå. De tillitsvalgte som forhandler, er alltid bevisst på å unngå kjønnsbaserte lønnsforskjeller.

I forhold til leger er situasjonen fortsatt slik at leger generelt tjener mer enn psykologer på tross av like lang utdannelse, tilsvarende spesialistordning og i stor grad samme formelle posisjon i helseretten. Dette er et arbeidsmarkedsspørsmål. Leger har et lønnsmessig bedre arbeidsmarked, og arbeidsgiverne må derfor gjerne betale mer for å få ansatt en lege enn de må betale for å få ansatt en psykolog. Psykologforeningen jobber for bedre lønnsbetingelser for psykologene. At legene bryter mentale lønnsbarrierer, er selvfølgelig med på å gjøre det mulig også for psykologer å oppnå mer passende lønn.

Det er viktig at enkeltmedlemmer selv er bevisste i forhold til lønn, og stiller krav i forbindelse med skifte av jobb. Mye av lønnsutviklingen for gruppen skjer på denne måten. Psykologforeningen er opptatt av at alle medlemmer skal ha en anstendig inntekt. Samtidig hjelper det oss alle jo flere som forhandler seg til bedre lønn ved nyansettelse. Bruk gjerne «ny jobb, ny lønn» – hvordan forhandle lønn ved tilbud om ny jobb, som du finner på Psykologforeningens hjemmeside.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 1, 2010, side

Kommenter denne artikkelen